مقاله تأثير شوري و ورمي کمپوست بر مورفولوژي، عملکرد، اجزاء عملکرد، روغن و بهره وري آب گياه کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله تأثير شوري و ورمي کمپوست بر مورفولوژي، عملکرد، اجزاء عملکرد، روغن و بهره وري آب گياه کلزا دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير شوري و ورمي کمپوست بر مورفولوژي، عملکرد، اجزاء عملکرد، روغن و بهره وري آب گياه کلزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير شوري و ورمي کمپوست بر مورفولوژي، عملکرد، اجزاء عملکرد، روغن و بهره وري آب گياه کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير شوري و ورمي کمپوست بر مورفولوژي، عملکرد، اجزاء عملکرد، روغن و بهره وري آب گياه کلزا :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب (2/1، 4، 7 و 10 دسی‌زیمنس بر متر) و ورمی‌کمپوست (صفر، 3، 6 و 9 تن بر هکتار) بر کلزا (هایولا 401) بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در شرایط گلدانی انجام شد. نتایج نشان داد که شوری بیش از 4 و 7 دسی‌زیمنس بر متر موجب کاهش معنی‌دار به ترتیب طول غلاف و ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین گردید. شوری منجر به کاهش معنی‌دار وزن هزار دانه و عملکرد و بهره‌وری آب دانه شد به طوری که این صفات در شوری 10 نسبت به 2/1 دسی-زیمنس بر متر به ترتیب 25، 26 و 26 درصد کاهش یافت. بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی به ترتیب در شوری 7 و 10 دسی‌زیمنس بر متر مشاهده گردید. شوری 10 نسبت به 2/1 و 7 دسی‌زیمنس بر متر به ترتیب موجب حدود 32 و 55 درصد کاهش عملکرد بیولوژیکی شد. تفاوت بین تیمارهای مختلف شوری از نظر درصد روغن معنی‌داری بود ولی این تفاوت از الگوی منظمی برخوردار نبود. اختلاف بین تیمارهای مختلف ورمی‌کمپوست از نظر کلیه صفات مورد بررسی بجز ارتفاع اولین غلاف، تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت معنی‌داری بود. کاربرد 9 تن بر هکتار ورمی‌کمپوست نسبت به عدم کاربرد موجب افزایش ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد و بهره‌وری آب دانه، عملکرد بیولوژیکی، درصد روغن و عملکرد و بهره‌وری آب روغن به ترتیب به میزان 10، 15، 10، 25، 26، 6 و 32 درصد گردید.

لینک کمکی