مقاله اثرات دوره هاي گلدهي بر خصوصيات کمي و کيفي بذر و الياف دو رقم تجاري پنبه(Gossypium hirsutum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله اثرات دوره هاي گلدهي بر خصوصيات کمي و کيفي بذر و الياف دو رقم تجاري پنبه(Gossypium hirsutum) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات دوره هاي گلدهي بر خصوصيات کمي و کيفي بذر و الياف دو رقم تجاري پنبه(Gossypium hirsutum) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات دوره هاي گلدهي بر خصوصيات کمي و کيفي بذر و الياف دو رقم تجاري پنبه(Gossypium hirsutum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات دوره هاي گلدهي بر خصوصيات کمي و کيفي بذر و الياف دو رقم تجاري پنبه(Gossypium hirsutum) :
تعداد صفحات :17

به منظور بررسی تأثیر دوره گلدهی بر کیفیت بذور برای تشکیل هسته اولیه، این آزمایش ی در سال1392 در شهرستان کردکوی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار - زراعی 93تکرار اجرا شد. فاکتور اول در دو سطح شامل ارقام گلستان و ساحل و فاکتور دوم دوره ها ی مختلفگلدهی شامل دو هفته اول، دو هفته دوم و دو هفته سوم در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل صفاتاندازه گیری شده نشان داد که بین دوره های گلدهی از نقطه نظر تاثیر بر صفات کمی و کیفی بذر والیاف اختلاف معنی داری وجود داشت. در مقایسه میانگین داده ها برای صفات درصد جوانه زنی بذر،وزن وش تک قوزه، وزن وش بیست بوته، وزن هزار دانه، ظرافت الیاف، اختلاف معنی دار در سط ح یکدرصد و برای طول و استحکام الیاف اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد بین دوره های گلدهی مشاهدهشد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بذور تشکیل شده در هفته ها ی اول و دوم گلدهی دارایخصوصیات بذری بهتر نسبت به هفته سوم می باشد و می توان از آنها برای تهیه هسته اولیه استفادهکرد. همچنین به دلیل درصد جوانه زنی بیشتر این بذور عملکرد بالاتری از کشت آن ها به دست می آید.الیاف حاصل از هفته های دوم و سوم گلدهی از استحکام و ظرافت بیشتری برخوردار بودند. از نظر طولالیاف، الیاف تولیدی در دو هفته اول گلدهی بیشترین طول را داشته اند.

لینک کمکی