مقاله بررسي اثر اندازه بذر بر تشکيل غلاف کامل و عملکرد در سه رقم تجاري سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي اثر اندازه بذر بر تشکيل غلاف کامل و عملکرد در سه رقم تجاري سويا دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر اندازه بذر بر تشکيل غلاف کامل و عملکرد در سه رقم تجاري سويا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر اندازه بذر بر تشکيل غلاف کامل و عملکرد در سه رقم تجاري سويا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر اندازه بذر بر تشکيل غلاف کامل و عملکرد در سه رقم تجاري سويا :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

به منظور بررسی اثر اندازه بذر و رقم بر روی تشکیل غلاف کامل و عملکرد، آزمایش با سه رقم سویا Glycine max L.شامل ویلیامز، کتول و سحر با سه اندازه بذر (کوچک، متوسط و درشت)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1390 اجرا شد. تجزیه واریانس داده­های به‌دست آمده نشان داد که بین ارقام سویا از نظر تشکیل غلاف کامل و عملکرد، اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین بین ارقام نشان داد که بیشترین تعداد غلاف کامل در رقم سحر به تعداد 64 و کمترین آن در رقم کتول به تعداد 36 عدد به دست آمده است. با توجه به مشاهدات، به نظر می‌رسد عدم تشکیل غلاف کامل نشان دهنده حساس بودن آن نسبت به سایر ارقام بوده که سبب کاهش تعداد کل غلاف کامل در این رقم گردید. نتایج مقایسه میانگین عملکرد ارقام مختلف نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در رقم ویلیامز 2984 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در رقم کتول با 2246 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. تجزیه داده‌های به دست آمده، بیانگر وجود اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد بین اندازه‌های مختلف بذور (درشت، متوسط و ریز) برای در صد تشکیل غلاف کامل و عملکرد است. مقایسه میانگین بین اندازه‌های مختلف بذر روی تشکیل غلاف کامل نشان داد که بیشترین تعداد کل غلاف کامل در بذور درشت به تعداد 57، و کمترین آن در بذور ریز به تعداد 43 عدد، به دست آمد. مقایسه میانگین عملکرد تحت تاثیر اندازه­های مختلف بذر نیز نشان داد که بیشترین عملکرد در تیمارهای مربوط به کاشت با بذور درشت به میزان 3192 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد در اندازه بذر ریز به میزان 1981 کیلوگرم در هکتارحاصل شد. با توجه به نتایج، اندازه بذر در تشکیل غلاف کامل و حصول عملکرد مطلوب و در نهایت تهیه و تولید بذر سویا موثر است.

لینک کمکی