مقاله اثرات پرايمينگ و تنش کم‌آبي بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله اثرات پرايمينگ و تنش کم‌آبي بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات پرايمينگ و تنش کم‌آبي بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات پرايمينگ و تنش کم‌آبي بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات پرايمينگ و تنش کم‌آبي بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

به منظور ارزیابی اثرات پرایمینگ و تنش کم‌آبی روی گلرنگ بهاره آزمایشی در ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طی سال زراعی 1393 به‌ اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ بذر در چهار سطح (محلول ‌اکسین، محلول‌ نیتروکسین، هیدروپرایمینگ و شاهد) و تنش کم‌آبی در سه سطح (مرحله ‌ساقه‌رفتن، پر شدن‌ دانه‌ و شاهد) بودند. مدت اعمال تنش در مراحل ساقه‌ رفتن و پر شدن دانه برابر بود با تبخیر 120 میلی‌متری از آب درون تشتک تبخیر کلاس A که به‌طور تقریبی 10 روز به طول انجامید. اثر متقابل پرایمینگ در تنش کم‌آبی بر سرعت رشد طبق و وزن گلبرگ در بوته معنی‌دار بود. بالاترین میزان عملکرد دانه در بوته در تیمار پرایمینگ اکسین ( 44/15 گرم در بوته) و ‌نیتروکسین (15/15 گرم در بوته) و در تیمار آبیاری کامل (04/39 گرم در بوته) به‌‌دست آمد. عملکرد دانه در بوته با تمامی صفات مورد بررسی همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت که در این میان بیشترین همبستگی با درصد مغز دانه (85r= ) داشت. به‌طور کلی پرایمینگ بذر باعث بهبود صفات مورد مطالعه شد، در این میان بذور پرایمینگ‌ شده با‌ اکسین و نیتروکسین نسبت به بذور هیدروپرایمینگ شده عکس‌العمل بهتری از خود نشان دادند این امر می‌تواند به خصوصیات شیمیایی و قدرت تحریک‌ کنندگی بیشتر این ترکیبات مربوط باشد، می‌توان نتیجه گرفت استفاده از پرایمینگ بذر می‌تواند اثرات نامطلوب تنش کم‌آبی در زمان سبز کردن بذر گلرنگ در مزرعه را کاهش بدهد.

لینک کمکی