مقاله ارتباط بين آماره هاي مختلف پايداري در آزمايش هاي مقايسه عملکرد ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله ارتباط بين آماره هاي مختلف پايداري در آزمايش هاي مقايسه عملکرد ذرت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط بين آماره هاي مختلف پايداري در آزمايش هاي مقايسه عملکرد ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط بين آماره هاي مختلف پايداري در آزمايش هاي مقايسه عملکرد ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط بين آماره هاي مختلف پايداري در آزمايش هاي مقايسه عملکرد ذرت :
تعداد صفحات :17

آزمایش های کوتاه مدت مقایسه عملکرد (تعداد محیط کم یعنی یک سال در چندین مکان و یا 3 تا 4 سال در یک مکان) یکی از روش های گزینش ارقام پرمحصول می باشند. محققین معمولا در این آزمایش ها از اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط (GE) صرف نظر کرده و گزینش را فقط بر مبنای میانگین عملکرد قرار می دهند. روش های متعددی برای برآورد پایداری ژنوتیپ ها در محیط های مورد پژوهش پیشنهاد شده است. به منظور بررسی همبستگی رتبه ای بین آماره های مختلف پایداری جهت مقایسه پتانسیل کاربرد آن ها در بررسی اثر متقابل GE در آزمایش های کوتاه مدت مقایسه عملکرد، مطالعه ای با سه مجموعه سینگل کراس زودرس در 6 محیط، مجموعه دوم (T2) شامل 9 هیبرید سینگل کراس خیلی زودرس در 6 محیط، مجموعه سوم (T3) شامل 14 هیبرید سینگل کراس دیررس و متوسط رس در 5 محیط بودند. آماره های S2xi، CVi و bi ضریب همبستگی رتبه ای بالائی با یکدیگر داشتند. ضریب همبستگی رتبه ای بین آماره های Wi و i2 در برابر با 1 بود، که با توجه به نتایج و گزارش های سایر محققین، استفاده یکی از آن ها و ترجیحاi2توصیه می گردد. ضریب همبستگی رتبه ای بالایی بین آماره های i2 با S2diوSi2 به دست آمد. ضریب همبستگی رتبه ای کلیه آماره ها به غیر از دو معیار RSM YSi با عملکرد پائین و متغیر بود. ضریب همبستگی رتبه ای بالا و ثابت بین معیارهای YSi و تا حدودی RSM با عملکرد بیانگر این نکته می باشد که استفاده از معیارهای گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری، مطمئن تر و با توجه به روند مثبت، منجر به گزینش ارقام پر محصول و پایدار خواهد شد.

لینک کمکی