مقاله اثر مديريت بقاياي گندم و کلزا و روش‌هاي خاک‌ورزي بر عملکرد ذرت و برخي خصوصيات خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله اثر مديريت بقاياي گندم و کلزا و روش‌هاي خاک‌ورزي بر عملکرد ذرت و برخي خصوصيات خاک دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر مديريت بقاياي گندم و کلزا و روش‌هاي خاک‌ورزي بر عملکرد ذرت و برخي خصوصيات خاک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر مديريت بقاياي گندم و کلزا و روش‌هاي خاک‌ورزي بر عملکرد ذرت و برخي خصوصيات خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر مديريت بقاياي گندم و کلزا و روش‌هاي خاک‌ورزي بر عملکرد ذرت و برخي خصوصيات خاک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :34

به‌منظور بررسی اثر مدیریت استفاده از بقایای گندم و کلزا (کشت پاییزه) و خاک‌ورزی بر عملکرد ذرت و برخی خصوصیات خاک، دو آزمایش جداگانه به مدت سه سال (1390-1388) در منطقه ارزوئیه کرمان انجام شد. هر آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. فاکتور اصلی دو روش خاک‌ورزی مرسوم و حداقل و فاکتور فرعی مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح حفظ بقایا، جمع‌آوری بقایا و سوزاندن بقایا بود. در آزمایش کشت ذرت در بستر کلزا تیمار خاک‌ورزی مرسوم از نظر عملکرد دانه و ارتفاع بوته به ترتیب 4/14 و 7 درصد نسبت به خاک‌ورزی حداقل برتری داشت. در آزمایش کشت ذرت در بستر گندم تیمار خاک‌ورزی مرسوم در دو سال اول آزمایش به‌طور معنی‌داری نسبت به خاک‌ورزی حداقل از عملکرد دانه بیشتری برخوردار بود اما در سال سوم تفاوت معنی‌داری بین دو روش خاک‌ورزی از نظر عملکرد دانه مشاهده نشد. در مقایسه بین تیمارهای مدیریت بقایای گندم، تیمار حفظ بقایا از عملکرد دانه بیشتری نسبت به تیمارهای سوزاندن و جمع‌آوری بقایا برخوردار بود. برهمکنش خاک‌ورزی و مدیریت بقایا نشان باعث شد که تیمار حفظ بقایای گندم در شرایط خاک‌ورزی حداقل بیشترین محتوی رطوبت ذخیره‌شده در خاک را داشته باشد در هر دو آزمایش تیمار حفظ بقایا منجر به افزایش درصد ماده آلی خاک شد و تیمار سوزاندن بقایا فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک را افزایش داد. محتوی پروتئین دانه تحت تأثیر مدیریت بقایا غیر معنی‌دار اما خاک‌ورزی حداقل نسبت به مرسوم از نظر پروتئین دانه برتری معنی‌داری داشت. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ضمن توصیه حفظ بقایای گیاهی در خاک و پرهیز از سوزاندن و یا جمع‌آوری پیشنهاد می‌شود برای مشخص شدن اثر مثبت خاک‌ورزی چنین آزمایش‌هایی برای دوره‌های حداقل پنج سال انجام شوند.

لینک کمکی