مقاله بررسي نوسانات جمعيتي و توزيع فضايي سفيد‌بالک‌هايBemisia tabaci وBemisia argentifolii و زنجرک Empoasca decipiensروي بادمجان در منطقه ورامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

مقاله بررسي نوسانات جمعيتي و توزيع فضايي سفيد‌بالک‌هايBemisia tabaci وBemisia argentifolii و زنجرک Empoasca decipiensروي بادمجان در منطقه ورامين دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي نوسانات جمعيتي و توزيع فضايي سفيد‌بالک‌هايBemisia tabaci وBemisia argentifolii و زنجرک Empoasca decipiensروي بادمجان در منطقه ورامين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي نوسانات جمعيتي و توزيع فضايي سفيد‌بالک‌هايBemisia tabaci وBemisia argentifolii و زنجرک Empoasca decipiensروي بادمجان در منطقه ورامين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي نوسانات جمعيتي و توزيع فضايي سفيد‌بالک‌هايBemisia tabaci وBemisia argentifolii و زنجرک Empoasca decipiensروي بادمجان در منطقه ورامين :
تعداد صفحات :36

سفید ‌بالک‌های Bemisia tabaci و Bemisia argentifolii و زنجرک Empoasca decipiens از آفات مهم و پلی‌فاژ برای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی مهم در ایران و بسیاری از نقاط جهان به ویژه در مناطق گرمسیری می‌باشد. دو گونه سفید‌بالک در مرحله بلوغ بسیار به هم شبیه بوده و امکان جداسازی آن‌ها به خصوص در شرایط صحرایی امکان پذیر نبود، بنابراین تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی سفید‌بالک به صورت مخلوطی از دو گونه B. tabaci و B. argentifolii در کنار زنجرک E. decipiens در سال زراعی 1385 به صورت هفتگی روی بادمجان در منطقه ورامین مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین الگوی توزیع فضایی از شاخص تجمع (k)، شاخص پراکندگی (ID)، میانگین تجمعی للوید (m*) و نسبت m*/m، شاخص موریسیتا (Iδ) و روش رگرسیونی (تیلور و آیوائو) استفاده شد. با استفاده از شاخص تجمع و ضرایب روش‌های رگرسیونی تیلور و آیوائو، برنامه نمونه برداری ارتقا داده شد. سفید‌بالک‌ها با یک هفته تأخیر نسبت به زنجرک در اواخر اردیبهشت ماه ظاهر شدند. بیشترین میزان جمعیت، 89/4 سفید‌بالک در هر برگ در اواسط خرداد و 69/6 زنجرک در هر برگ در اواسط مرداد ماه به دست مد. هم جمعیت مخلوط سفید‌بالک و هم جمعیت زنجرک بتدریج در اواسط مهر ماه به صفر رسید. تمام روش‌های مورد استفاده به جز شاخص پراکندگی برای سفید‌بالک مؤید تجمعی بودن هم سفید‌بالک و هم زنجرک بودند، اما شاخص پراکندگی توزیع تصادفی را برای سفید‌بالک نشان می‌داد. تعداد نمونه مناسب با استفاده از فرمول عمومی‌آن به ترتیب 38 و 20 واحد نمونه برداریبا درصد خطای 20 برای سفید‌بالک و زنجرک بود که ارتقا برنامه نمونه برداری بر اساس شاخص k به 37/103 و 42/158، بر اساس ضرایب تیلور 98/14 و 88/0 و براساس ضرایب آیوائو 39/149 و 35/63 واحد نمونه برداری به ترتیب برای سفید‌بالک و زنجرک به دست آمد، تفاوت در تعداد نمونه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف ممکن است به علت تفاوت در دقت آن شاخص‌ها ‌باشد. تعیین برنامه نمونه برداری و الگوی توزیع فضایی یک آفت می‌تواند در طراحی و اجرای برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات مؤثر واقع شود.

لینک کمکی