مقاله بررسي ميکروارگانيسم هاي موجود در سطح عدسي هاي تماسي نرم سيليکون_ هيدروژلي پس از سه ماه استفاده روزانه در کلينيک بينايي سنجي شهرستان درگز در سال هاي 91 و 92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله بررسي ميکروارگانيسم هاي موجود در سطح عدسي هاي تماسي نرم سيليکون_ هيدروژلي پس از سه ماه استفاده روزانه در کلينيک بينايي سنجي شهرستان درگز در سال هاي 91 و 92 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميکروارگانيسم هاي موجود در سطح عدسي هاي تماسي نرم سيليکون_ هيدروژلي پس از سه ماه استفاده روزانه در کلينيک بينايي سنجي شهرستان درگز در سال هاي 91 و 92  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميکروارگانيسم هاي موجود در سطح عدسي هاي تماسي نرم سيليکون_ هيدروژلي پس از سه ماه استفاده روزانه در کلينيک بينايي سنجي شهرستان درگز در سال هاي 91 و 92،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميکروارگانيسم هاي موجود در سطح عدسي هاي تماسي نرم سيليکون_ هيدروژلي پس از سه ماه استفاده روزانه در کلينيک بينايي سنجي شهرستان درگز در سال هاي 91 و 92 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

مقدمه و اهداف نظر به اینکه استفاده از عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی رو به افزایش است و از طرفی در کشور ما این عدسی ها به عنوان عدسی های فصلی که سه ماه کارکرد دارند، معرفی می شوند و این با زمان استفاده اعلام شده توسط اغلب شرکت های سازنده مغایرت دارد؛ بر آن شدیم که تاثیراستفاده سه ماهه از این نوع عدسی های تماسی را بر آلودگی آن باافزایش زمان استفاده بنا به تحقیقات پیشین، در این جامعه آماری مورد بررسی قرار دهیم. هدف از انجام این تحقیق بررسی انواع میکروارگانیسم های موجود در سطح عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی پس از سه ماه استفاده و به تبع آن ارزیابی میزان چسبندگی میکروبی به سطح ماده سیلیکون_ هیدروژل با افزایش زمان استفاده می باشد. مواد و روش ها روش مطالعه مشاهده مقطعی است، 50 نمونه از سطح عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی که به مدت سه ماه مورد استفاده قرار گرفته بودند، بدست آمد و میکروارگانیسم های سطح آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: میکروارگانیسم های رشد یافته در محیط های کشت شامل استافیلوکوک اپیدرمیدیس، استافیلوکوک ساپروفایتوکوکوس،استافیلوکوک میکروکوکوس، اشریشیاکولای کلبسیلا، پروتئوس، سیتروباکتری و کورینه باکتریوم دیفتریا بودند. در 48% از نمونه ها آلودگی میکروبی مشاهده شد و در 52% نیز هیچ گونه آلودگی مشاهده نشد. نتیجه گیری یافته ها نشان داد که استفاده سه ماهه احتمال چسبندگی میکروبی و عفونت چشمی را با عدسی های تماسی نرم سیلیکون_هیدروژلی بالاتر می برد و باید این نوع عدسی های تماسی دقیقا به مدت تعیین شده توسط سازنده آن استفاده گردد.

لینک کمکی