مقاله ارزيابي ژنوتيپ‌هاي گندم نان زمستانه و بينابين در شرايط آبياري نرمال و تنش قطع آبياري پس از مرحله گلدهي

شگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي ژنوتيپ‌هاي گندم نان زمستانه و بينابين در شرايط آبياري نرمال و تنش قطع آبياري پس از مرحله گلدهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله ارزيابي ژنوتيپ‌هاي گندم نان زمستانه و بينابين در شرايط آبياري نرمال و تنش قطع آبياري پس از مرحله گلدهي : تعداد صفحات :25به منظور ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های گندم نان به تنش خشکی پس از مرحله گلدهی، در سال‌های زراعی84-1383 و 85-1384 آزمایش‌هایی در ش

مقاله بررسي عملکرد ايران در بازارهاي اخلاقي

مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عملکرد ايران در بازارهاي اخلاقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد ايران در بازارهاي اخلاقي : تعداد صفحات :45فرایند تولید در ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه مستلزم بهره‌‌گیری از محیط زیست و در عین حال تخریب آن است. از آنجا که در روند توسعه، مشکل‌های زیست‌محیطی و اجتماعی افزایش می‌‌یابد و این مشکل‌ها به سادگی با سازوکار بازار و قوانین رفع نمی‌‌شود؛ در نتیجه وجود اخلاق و بازارهای اخلاقی در حل این مشکل‌ها ضروری است. بازارهای اخلاقی عرضه و تقاضای کالاها و خدماتی است که از نظر م

مقاله بررسي مقايسه اي کارکرد آرکائيسم در حوزه‌ي زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروين اعتصامي

هده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مقايسه اي کارکرد آرکائيسم در حوزه‌ي زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروين اعتصامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه اي کارکرد آرکائيسم در حوزه‌ي زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروين اعتصامي : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :57آرکائیسم، نوعی هنجارگریزی و انحراف از زبان معمول و نُرم و به کار بردن واژگان منسوخ یا شیوه­ی نحوی مهجور و غیر متداول زبان امروزی است، درک اصطلاح مزبور نیازمند تأمل در زبان و تحولات آن است. تحول در