مقاله رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري در تبيين رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و بحران هويت در بين دانشجويان

انشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري در تبيين رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و بحران هويت در بين دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري در تبيين رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و بحران هويت در بين دانشجويان : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26هدف اساسی این مطالعه تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحران هویت در بین دانشجویان واح

مقاله Preconcentration and Determination of Trace Amounts of Aromatic Compounds in Non-alcoholic Beer Samples by In-syringe Dispersive liquid–liquid Microextraction

. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Preconcentration and Determination of Trace Amounts of Aromatic Compounds in Non-alcoholic Beer Samples by In-syringe Dispersive liquid–liquid Microextraction،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله Preconcentration and Determination of Trace Amounts of Aromatic Compounds in Non-alcoholic Beer Samples by In-syringe Dispersive liquid–liquid Microextraction : سال انتشار : 2016تعداد صفحات :16In this paper, a new simple and effective method based on dispersive liquid–liquid microextraction procedure is proposed for rapid and simultaneous separation and preconcentration of ultra trace amounts of benzene, toluene, ethyl benzene and xylenes (BTEX) in non-alcoholic Beer samples. In

مقاله بررسي چرخه زندگي نماتود سيستي غلات (Heterodera avenae Type B) بر روي گندم بهاره در شرايط مزرعه در استان خوزستان

دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي چرخه زندگي نماتود سيستي غلات (Heterodera avenae Type B) بر روي گندم بهاره در شرايط مزرعه در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي چرخه زندگي نماتود سيستي غلات (Heterodera avenae Type B) بر روي گندم بهاره در شرايط مزرعه در استان خوزستان : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18چرخه زندگی نماتود سیستی غلات،Type B Heterodera avenae بر روی گندم بهاره رقم چمران، طی سال‏های ‏1389 و 1390 در یک مزرعه آلوده در ایستگاه بهبه