مقاله اثر نظام هاي مختلف تغذيه اي و مديريت برداشت در طول زمان بر کاهش سختي بذر يونجه يکساله ) )Medicago scutellata cv. Robins

شگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر نظام هاي مختلف تغذيه اي و مديريت برداشت در طول زمان بر کاهش سختي بذر يونجه يکساله ) )Medicago scutellata cv. Robins،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اثر نظام هاي مختلف تغذيه اي و مديريت برداشت در طول زمان بر کاهش سختي بذر يونجه يکساله ) )Medicago scutellata cv. Robins : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12در نظا مهای تناوبی غلات-لگوم های یکساله، سختی بذر جهت حفظ ذخیره بذر در خاک ضرورت دارد که تحت تاثیر عوامل

مقاله Caro’sacid-silicagel: An Efficient and Reusable Catalyst for the Synthesis of 2, 4, 5- Trisubstituted Imidazoles under Solvent-free Conditions

شاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Caro’sacid-silicagel: An Efficient and Reusable Catalyst for the Synthesis of 2, 4, 5- Trisubstituted Imidazoles under Solvent-free Conditions،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله Caro’sacid-silicagel: An Efficient and Reusable Catalyst for the Synthesis of 2, 4, 5- Trisubstituted Imidazoles under Solvent-free Conditions : سال انتشار : 2014تعداد صفحات :12Caro’s acid-silicagel was found to be a mild and effective catalyst for the one –pot multicomponent condensation of benzyl, aldehydes and ammonium acetate used for synthesis of 2, 4, 5-trisubstituted imidazole derivatives under solvent–free conditions. This catalyst has several advantages such as simple work-up, low cost and reusability.

مقاله بررسي مهم ترين مضامين مقاومت در اشعار توفيق زيّاد

داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مهم ترين مضامين مقاومت در اشعار توفيق زيّاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي مهم ترين مضامين مقاومت در اشعار توفيق زيّاد : تعداد صفحات :26توفیق زیّاد یکی از شاعران بزرگ ادبیات پایداری فلسطین است کهبااشعار خود فریاد مظلومیت فلسطینیان را به گوش جهانیان رساند.او تمام دیوان خود را وقف مقاومت کرده است.از یک سو بیشترین و شاید مهم¬ترین مضامین مقاومت را می¬توان در دیوان او یافت، و از سویی دیگر می¬توان او را ابداع¬گر بسیاری از مضامین مقاومت دانست. بنابراین با بررسی مضامین مهمّ