مقاله تحليلي بر تفکر سياسي فقهاي شيعه در عصر ايلخانان

ل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليلي بر تفکر سياسي فقهاي شيعه در عصر ايلخانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تحليلي بر تفکر سياسي فقهاي شيعه در عصر ايلخانان : تعداد صفحات :33نوشته حاضر با الهام از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، پس از توصیفی اجمالی از زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی و بستر فکری شیعه در چارچوب فقه سیاسی، و معرفی فقهای معروف شیعه در این دوره به بررسی آرای سیاسی ایشان در متون فقهی شکل گرفته در فضای سیاسی متکثر ناشی از حاکمیت ایلخانان مغول و محیط فرهنگی نسبتاً مناسب برای طرح آموزه های فقهی - سیاسی مذاهب مختلف

مقاله رابطه اخلاق کار و رضايت شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي

تمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه اخلاق کار و رضايت شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله رابطه اخلاق کار و رضايت شغلي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اخلاق کار و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی است. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی (95 نفر) بودند. از دو پرسشنامه استاندار

مقاله اثر پودر چوير(.Ferulago angulata L) و ويتامين E بر عملکرد رشد، کيفيت گوشت و برخي فراسنجه هاي خون در بلدرچين ژاپني

اه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر پودر چوير(.Ferulago angulata L) و ويتامين E بر عملکرد رشد، کيفيت گوشت و برخي فراسنجه هاي خون در بلدرچين ژاپني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اثر پودر چوير(.Ferulago angulata L) و ويتامين E بر عملکرد رشد، کيفيت گوشت و برخي فراسنجه هاي خون در بلدرچين ژاپني : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21به منظور بررسی تأثیر پودر چویر و ویتامین E بر عملکرد، کیفیت گوشت و برخی فراسنجه­های خونی بلدرچین­ ژاپنی،