مقاله اثر اندازه پياز مادري و آرايش کاشت بر کميت و کيفيت بذر پياز (.Allium cepa L) رقم تگزاس ارلي گرانو 502

باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر اندازه پياز مادري و آرايش کاشت بر کميت و کيفيت بذر پياز (.Allium cepa L) رقم تگزاس ارلي گرانو 502،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله اثر اندازه پياز مادري و آرايش کاشت بر کميت و کيفيت بذر پياز (.Allium cepa L) رقم تگزاس ارلي گرانو 502 : تعداد صفحات :17به منظور بررسی اثر اندازه پیاز مادری و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی بذر پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو 502، آزمایشی به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصا

مقاله بررسي مهارت‌هاي مديران عامل باشگاه‌هاي حرفه‌اي استان اصفهان

ن زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مهارت‌هاي مديران عامل باشگاه‌هاي حرفه‌اي استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي مهارت‌هاي مديران عامل باشگاه‌هاي حرفه‌اي استان اصفهان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24هدف: هدف این پژوهش، بررسی و تعیین اولویت مهارت­های مدیران عامل باشگاه­های اصفهان از دیدگاه مدیران و مسئولان سطوح مختلف باشگاه ها بود. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی است که به شکل میدانی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق را کلیه مدیران سطوح و واحدهای مختلفباشگاه&

مقاله مقايسه رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم در ايران و سه عضو اوپک

يل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم در ايران و سه عضو اوپک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله مقايسه رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم در ايران و سه عضو اوپک : تعداد صفحات :16در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمد