مقاله بهبود جوانه زني بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark. با کاربرد نيترات پتاسيم، اسيد سولفوريک و لايه‌گذاري

د. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهبود جوانه زني بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark. با کاربرد نيترات پتاسيم، اسيد سولفوريک و لايه‌گذاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بهبود جوانه زني بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark. با کاربرد نيترات پتاسيم، اسيد سولفوريک و لايه‌گذاري : سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17جنس زالزالک (Crataegus L.) متعلق به خانواده Rosaceae می‌باشد و موارد استفاده دارویی و زینتی دارد. جوانه-زنی بذر در گونه‌های جنس زالزالک به دلیل داشتن آندوکارپ اس

مقاله آزادي قديم و جديد

ديد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله آزادي قديم و جديد : تعداد صفحات :24در گرایش‌های فکری جدید اندیشمندان دینی، برداشت‌های تازه ای از آزادی شکل می‌گیرد و نسبت آزادی با مقولاتی چون دین‏، عدالت‏، حقیقت و حکومت، به گونه‌ای متفاوت، تبیین می‌شود. این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی این برداشت‌ها، وجوه تمایز آنها از برداشت‌های کهن را آشکار سازد و در عین حال، نشان دهد که این تفاوت آرا در باب آزادی پیامد تفاوت‌های بنیادی‌تری در خصوص آدمی و عناصر مقوّم انسانیت او، توانایی‌های او در تعیین صورت و سیرت زندگی‌اش، ظرفیت او در بهره جستن از آ

مقاله بررسي اثر شيب و ويژگي‌هاي خاک در رطوبت خاک در برخي کشتزارهاي ديم شمال غرب ايران

شاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر شيب و ويژگي‌هاي خاک در رطوبت خاک در برخي کشتزارهاي ديم شمال غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي اثر شيب و ويژگي‌هاي خاک در رطوبت خاک در برخي کشتزارهاي ديم شمال غرب ايران : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :22محتوای آب خاک نقشی مهم در رشد گیاه به­ویژه در کشتزارهای دیم مناطق خشک و نیمه‌خشکایفاء می­کند. آگاهی از عوامل مؤثر بر میزان نگهداشت آب در خاک برای مدیریت آب حاصل از بارش­آسمانی و هم­چنین درک طی